Jaarrekening 2018 Edam-Volendam

Bestuur

Beleidsstukken

Verordeningen

Via bovenstaande hyperlink wordt u doorverwezen naar de vastgestelde verordeningen.

Beleidsstukken Bestuur

Via bovenstaande hyperlink wordt u doorverwezen naar de huidige beleidsstukken.
De beleidsstukken behorende bij dit programma vindt u onder de koppen:

  • College van B&W
  • Organisatie