Jaarrekening 2018 Edam-Volendam

Publiek, Veiligheid en Juridische zaken

Algemeen

Binnen programma 2 zijn een aantal specifieke zaken vanuit het Programmaplan aan de orde. Deze worden in de navolgende clusters Openbare Orde en Veiligheid, Alcohol-ontmoediging en drugsbestrijding en Evenementenveiligheid nader besproken en op voortgang toegelicht.

Lasten

Begroot € 4.836.403
Gerealiseerd € 4.836.469
Afwijking € -66
ga terug