Jaarrekening 2018 Edam-Volendam

Financieel kader

Financieel kader

Omschrijving

2018

Beginstand

-241

Reeds genomen raadsbesluiten

823

Zomernota

494

Winternota

455

Totaal

1.530

ga terug