Jaarrekening 2018 Edam-Volendam

Investeringen

Onderstaand overzicht betreft de restantkredieten per 31-12-2018 van de lopende investeringen. Overschrijdingen en grote investeringen worden toegelicht.

Bedragen * € 1.000

Nr

Omschrijving

Raming 2018

Cumulatieve ramingen 2018

Cumulatieve uitgaven per 1-1-2018

uitgaven 2018

Cumulatieve uitgaven 31-12-2018

Restant krediet 31-12-2018

Gereed

510

Stadskantoor aapassingen 2017 Excl dv

0

139

33

95

129

10

Nee

595

Stadskantoor airco 2017

0

110

15

76

90

20

Nee

650

Verbouwing Stadskantoor KCC (2013)

0

200

58

153

211

-11

Ja

660

Stadskantoor aanpassen armaturen 2016

0

15

0

0

0

15

Nee

665

Stadskantoor schakelkasten tbv cv 2016

0

70

6

64

70

0

Ja

670

Stadskantoor luchtbehand archief 2016

0

15

0

0

0

15

Nee

675

Stadskantoor luchtbeh kantoor 2016

0

44

0

0

0

44

Nee

1010

Kantoor GG inpassen Werken+

0

95

42

37

79

16

Ja

1090

Kantoor GG Installaties 2016

0

244

209

0

209

35

Ja

2510

Vis Golfdakplaten vervangen

0

12

0

0

0

12

Nee

3015

Stadhuis; Brandmeldinstallatie (2013)

0

14

0

0

0

14

Nee

3730

Langemeerstr renoveren natte groepen 17

0

65

0

0

0

65

Nee

4360

Hofstede 2a bitumen platdak 2018

16

16

0

0

0

16

Nee

6030

W+ Electrisch voertuig 1

33

33

0

28

28

6

Ja

6040

W+ Electrisch voertuig 2

33

33

0

28

28

6

Ja

6070

Renault Zoe Milieutoezicht 2018

31

31

0

0

0

31

Nee

6100

Vv Opzetstrooimachine Stratos

10

30

0

0

0

30

Nee

6115

Vv Tractor John Deere 4WD

0

49

0

0

0

49

Nee

6215

Vv Ford Fusion 75-JDZ-1

0

17

0

0

0

17

Nee

6250

Strooier Stratos 2

12

40

0

0

0

40

Nee

6255

Mitsubishi Fuso Canter 38-BKN-8

-33

72

0

67

67

5

Ja

6280

Strooier Stratos 1 (2013)

12

40

0

0

0

40

Nee

6355

Mitsubishi Fuso Canter 14-BKP-8

17

48

0

43

43

5

Ja

6365

Mitsubishi Fuso Canter 11-BKP-6

17

48

0

43

43

5

Ja

6375

Rolbezem Schmidt 2016

0

8

0

0

0

8

expl

6415

Vv VW Caddy GP3 Reiniging

0

25

0

0

0

25

Nee

6425

Vv DAF Kolkenzuiger 2017

0

166

0

0

0

166

Nee

6435

Vv Veegmachine RAVO

0

157

0

0

0

157

Nee

6445

Vv tractor Kubota 2017

0

79

0

0

0

79

Nee

6455

Vv 2 rolbezems 2017

0

18

0

0

0

18

Nee

6465

Vv 2 fietspadstrooiers 2017

0

16

0

0

0

16

Nee

6475

Overname groen materiaal Baanstede

-232

43

0

0

0

43

Ja

6485

vv Volkswagen Caddy 2-VPB-24

25

25

0

0

0

25

Nee

6495

vv Volkswagen Caddy 6-VPR-68

25

25

0

0

0

25

Nee

6505

vv Toyota Aygo 87-RDB-4

26

26

0

0

0

26

Nee

6515

vv Volkswagen Caddy 2-VPB-27

25

25

0

0

0

25

Nee

6525

vv Toro Twister 2018

34

34

0

35

35

0

Ja

6535

vv maaimachine John Deere 2018

123

123

0

0

0

123

Nee

6545

Aktiewagens Int Veiligheid 2018

25

25

0

25

25

0

Ja

6555

Vervangen Epoke Igloo door natstrooier 1

30

30

0

0

0

30

Nee

6565

Vervangen Zoutstrooier door natstrooier

30

30

0

0

0

30

Nee

6830

Vv vuilwaterpomp 2010

0

19

0

0

0

19

Nee

8065

Information security syst 2016

0

20

13

0

13

7

Nee

8200

Digitaliseren bedrijfsvoering 1

0

125

113

0

113

12

Nee

8250

Aanschaf Beheersprogramma 2014

0

10

4

1

5

5

Nee

8275

E-HRM Module

0

65

49

17

66

-1

Ja

8305

PP-1.16 Het nieuwe werken Huisvesting

0

100

46

98

144

-44

Ja

8310

PP-1.16 Het nieuwe werken ICT

0

125

38

49

87

38

Nee

8320

PP-1.22 Informatiestrategie I Burgerzake

0

25

1

0

1

24

Nee

8325

PP-1.22 Informatiestrategie informatiebe

-85

0

8

-8

0

0

Ja

8340

PP-1.22 Informatiestrategie omgevingswet

0

60

0

0

0

60

Nee

8355

Informatiestrategieplan 17-22 tranche 17

0

301

118

58

177

124

Nee

8360

Informatiestrategieplan 17-22 tranche 18

0

360

21

192

214

146

Nee

8365

Informatiestrategieplan 17-22 tranche 22

0

275

0

0

0

275

Nee

10290

Aankoop grond brandweer Kwadijk

240

240

0

4

4

236

Nee

12290

Cameratoezicht Integrale Veiligheid

100

100

0

0

0

100

Nee

20010

Wegenbeheersplan 2017

0

280

238

42

280

0

Ja

20020

PP-3.31 Afw omgevingsw Nicolaashof

0

45

0

0

0

45

Nee

20030

Herinrichting Europaplein

0

2.062

135

1.059

1.194

868

Nee

20040

PP 2018 Bereikbaarheid regio Waterland

100

100

0

0

0

100

Nee

20050

Herinrichting Keetzijde

180

180

2

8

10

170

Nee

20505

Wegenbeheersplan 2016

0

168

22

0

22

145

Nee

20515

Aanp Zuiderhavendijkje Volendam

0

15

6

0

6

9

Nee

20525

Omgevingswerken Dril en Zeestraat 2016

0

148

0

14

14

134

Nee

20650

Bijdrage Provincie verbr N244 (2013)

0

495

248

248

495

0

Ja

20770

Omgevingswerken Nicolaashof-Gouwzee

0

331

289

0

289

42

Nee

20780

Verbeteren schoolroute Blockgouw 7/8

0

50

0

0

0

50

Ja

20820

Asfaltering Veermanlaan+Schoklandstraat

0

1.406

188

1.383

1.571

-164

Ja

20830

Asfaltering Julianaweg (2013)

0

350

0

9

9

341

Nee

20880

Wegenplan investeringen 2015

0

204

131

16

147

57

Nee

20920

PP-4.3 Vern. 4 verkeerslichtinstallaties

160

160

57

0

57

103

Nee

20930

Toeristisch parkeren Volendam

0

594

24

78

101

493

Nee

20931

Kiosk plus toilet

0

232

3

0

3

229

Nee

20940

Wegenbeheersplan 2019

508

508

0

451

451

57

Nee

20950

Gladheidsmeldsysteem

25

25

0

0

0

25

Nee

22170

Bruggenbeheersplan 2013 inv. B

149

1.227

1.223

2

1.225

2

Ja

22260

Ontwerp aandrijving Trambrug

0

25

13

14

27

-2

Ja

22280

Bruggenbeheersplan 2018

90

90

0

1

1

89

Nee

22290

Mercuriusbrug vervangen 2018

120

120

0

37

37

83

Nee

22300

Trambrug mechanisatie 2018

420

420

0

18

18

402

Nee

22310

Groenlandjebrug Landhoofden

171

171

0

21

21

150

Nee

23140

Fietspad Schotelstr-Abcoudestr

0

30

4

3

7

23

Nee

23150

PP-4.19 Openbare Verlichtingsplan

0

6.545

171

292

463

6.081

Nee

24280

Vv steigers WSV Volendam

0

100

60

0

60

40

Nee

24360

Combipomp Haven Volendam 2016

0

25

0

0

0

25

Nee

24370

Combipomp Haven Edam 2016

0

25

0

0

0

25

Nee

25370

Schoeiingplan 2015

0

558

168

322

490

68

Nee

25380

Schoeiingplan 2016

0

960

273

164

437

524

Nee

25390

Schoeiingplan 2017

0

120

81

17

98

22

Nee

25400

Schoeiingplan 2018

208

208

0

50

50

157

Nee

26035

Monumentenborden

0

14

2

0

3

11

Nee

26150

Tijdelijke afrit parkeerterr Spaander

0

400

95

0

95

305

Nee

26350

GVVP verlagen verkeerssnelheid

0

30

14

0

14

16

Nee

26360

GVVP Mercuriuslaan

0

20

4

0

4

16

Nee

26370

GVVP Scholeksterstraat

0

40

4

0

4

36

Nee

26390

Verkeersplan 2018-2023

998

998

0

5

5

994

Nee

27300

Dijkversterking

0

250

224

26

250

0

Ja

27310

Dijkversterking 2016

0

250

62

62

124

126

Nee

30200

CAI upgrade netwerk 2015

0

55

30

25

55

0

Ja

30210

CAI upgrade netwerk 2017

0

40

9

11

20

20

Nee

30220

CAI upgrade netwerk 2018

0

35

0

0

0

35

Nee

30230

CAI upgrade netwerk 2019

0

95

0

0

0

95

Nee

30240

CAI upgrade netwerk 2020

0

174

0

0

0

174

Nee

30250

CAI upgrade netwerk 2021

0

114

0

0

0

114

Nee

30260

CAI renovatie lokaal centrum Poschlaan

0

30

0

0

0

30

Nee

47650

Kennedyschool riolering schoolplein

100

100

0

0

0

100

Nee

50015

Opperdam Klimtouw 2016

0

5

0

0

0

5

expl

50035

Opperdam Landingsmat 2016

0

7

0

0

0

7

expl

50055

Opperdam Superstar 3 vaks electr 2017

0

14

0

0

0

14

Nee

50210

Opperdam Omgevingswerken 2e hal

0

400

338

4

342

58

Nee

50500

Seinpaal nieuwbouw 2017

180

5.206

545

4.309

4.854

352

Nee

50545

Seinpaal inrichtingskosten 2017

0

314

0

284

284

30

Nee

51005

Bolwerck verv 3 dakventilatoren

0

12

0

0

0

12

Ja

51020

Bolwerck schoonmaak machine 2018

15

15

0

13

13

3

Ja

51030

Bolwerck vervangen CV ketel 2017

0

17

0

0

0

17

Nee

53525

Stadion FC gasboiler 2016

0

15

0

0

0

15

Ja

53555

Stadion FC Luchtverversing club200

0

15

0

0

0

15

Ja

53565

Stadion FC luchtverwarming businessclub

0

15

0

0

0

15

Ja

53585

Stadion FC damwand gevel Noordtrib 2018

15

15

0

0

0

15

Nee

53595

Stadion FC damwand gevel Hoofdtrib 2018

22

22

0

0

0

22

Nee

54150

Handbalveld aanleg toplaag (2013)

0

100

0

0

0

100

Nee

54160

Handbalveld aanleg onderbouw (2013)

0

100

0

0

0

100

Nee

54600

RKAV Diepverluchter

0

8

0

0

0

8

expl

54605

RKAV Veld 5 renovatie toplaag

0

20

0

0

0

20

Nee

54610

RKAV Veld 5 vervangen onderbouw

0

25

2

0

2

23

Nee

54615

RKAV Veld 6 renovatie toplaag

0

20

0

0

0

20

Nee

54620

RKAV Veld 6 vervangen onderbouw

0

25

2

0

2

23

Nee

54630

RKAV overslagsysteem

0

20

0

0

0

20

Nee

54640

RKAV Topverluchter

0

10

0

0

0

10

Nee

54650

RKAV 2 kunstgrasvelden 2018

1.000

1.000

0

28

28

972

Nee

54660

RKAV lening 2018 350k

350

350

0

350

350

0

Ja

54750

EVC/AV Bezandkar

0

19

0

0

0

19

Nee

54790

EVC Topverluchter (2013)

0

10

0

0

0

10

Nee

54795

EVC Getrokken maaimachine (2013)

0

10

0

0

0

10

Nee

54815

EVC verv diverse machines 2018

46

46

14

0

14

31

Nee

54825

EVC Tractor 40pk 2018

38

38

0

0

0

38

Nee

54830

EVC overslagsysteem 2016

0

20

0

0

0

20

Nee

54840

EVC Veld D onderbouw

0

25

0

0

0

25

Nee

54845

EVC Veld D toplaag

0

20

0

0

0

20

Nee

56010

Dijkzicht Schakelkast (2013)

0

5

0

0

0

5

Nee

56015

Dijkzicht Beregeningsinstallatie (2013)

0

15

0

0

0

15

Nee

56025

Dijkzicht renovatie banen 11-12-13

60

60

0

69

69

-9

Ja

56060

Dijkzicht Overslagsysteem

0

20

6

0

6

14

Nee

56320

Aanschaf EAD's 19 stuks en 29 kasten

45

45

0

37

37

8

Nee

56570

Renovatie IJsbaan (2013)

0

75

0

3

3

72

Nee

57210

De Waterdam renovatie

100

3.325

2.943

216

3.159

166

Nee

57215

Waterdam 18 Vloerafwerking tegelwerk

73

73

0

218

218

-146

Nee

57220

Waterdam 18 Waterleidingen vervangen

10

10

0

10

10

0

Ja

57225

Waterdam 18 Vervangen glijbaanconstructi

125

125

0

0

0

125

Nee

57230

Waterdam 18 Vloerafwerking algemeen

359

359

0

397

397

-38

Ja

57235

Waterdam 18 Binnenwandafwerking alg

73

73

0

55

55

18

Nee

57240

Waterdam 18 Zwembadinstallaties algemeen

60

60

0

0

0

60

Nee

57245

Waterdam 18 ver glijbaanconstr buiten

165

165

0

0

0

165

Nee

57250

Waterdam Kleedcabines 2018

80

80

0

78

78

2

Ja

58000

Gymsportcentrum

250

250

0

85

85

165

Nee

60500

ZV MFA Oosthuizen

0

5.396

5.210

49

5.259

137

Ja

70000

Vrij-verval riolering 2017

0

2.732

5

0

5

2.727

Nee

70010

Gemalen E/M 2017

0

29

0

0

0

29

Nee

70020

Gemalen bouwkundig 2017

0

78

0

0

0

78

Nee

70030

Grondwater afvoerende middelen 2017

0

78

0

0

0

78

Nee

70040

Afkoppelen verhard oppervlak 2017

0

94

0

4

4

90

Nee

70100

Maatr.Bestr.Wateroverlast

0

368

176

0

176

192

Nee

70160

Beleidsplan afvalbeheer 2017

0

2.201

21

397

418

1.783

Nee

70205

Riolering Seinpaal/Waterdam 2017

0

55

0

55

55

0

Ja

70420

Bestr wateroverl/Waterhuishoud 2004

0

72

30

43

73

-2

Ja

70610

Milieu investeringen 2011

-301

122

111

0

111

10

Nee

70690

VGRP: gemalen elect/mech 2014

-38

59

59

0

59

0

Ja

70700

VGRP: gemalen bouwkundig 2014

0

130

2

0

2

128

Nee

70710

VGRP: Uitbreidingsinvesteringen 2014

0

525

3

0

3

522

Nee

70730

VGRP: gemalen elect/mech 2013

-12

0

0

0

0

0

Ja

70740

VGRP: gemalen bouwkundig 2013

-329

121

14

0

14

107

Nee

70770

Rioleringsproject Lingerzijde/Doelenstr

0

21

5

0

5

16

Nee

70780

VGRP Vrijverval rilolering 2015

0

2.652

1.365

163

1.528

1.124

Nee

70790

VGRP Gemalen electr/mechanisch 2015

0

41

0

0

0

41

Nee

70800

VGRP Gemalen bouwkundig 2015

0

77

0

0

0

77

Nee

70810

VGRP Drukriool electr/mech 2015

0

6

0

0

0

6

Nee

70820

VGRP Drukriool bouwkundig 2015

0

6

0

0

0

6

Nee

70830

VGRP Grondwaterafvoerende midd 2015

0

76

0

0

0

76

Nee

70850

ZV ondergrondse afvalcontainer 2016

0

25

0

0

0

25

Nee

70870

VGRP vrijverval riolering 2016

0

2.691

1.357

19

1.376

1.315

Nee

70880

VGRP Gemalen E/M 2016

0

60

0

0

0

60

Nee

70890

VGRP Grondwater afvoerende mid 2016

0

77

0

0

0

77

Nee

70900

PP-4.15 Act schoon en veilig

0

120

0

4

4

116

Nee

70910

Riolering herinr Europaplein 2017

414

632

3

569

572

60

Nee

70920

Verv containerbakken 2018

12

12

0

0

0

12

Nee

70930

VGRP vrijverval riolering 2018

2.773

2.773

0

1.431

1.431

1.342

Nee

70940

VGRP gemalen 2018

51

51

0

0

0

51

Nee

70950

VGRP Grondwater afv middelen 2018

80

80

0

0

0

80

Nee

70960

VGRP rehabilitatie Beets 2018

596

596

0

0

0

596

Nee

70970

VGRP vervangen pompen ZV

56

164

66

103

169

-5

Ja

70980

VGRP vervangen pompkelders ZV

50

152

0

0

0

152

Nee

70990

VGRP vervangen schakelkasten ZV

70

210

74

81

156

54

Nee

71000

VGRP telemetrie hoofdrioolgemalen ZV

0

85

17

41

58

27

Nee

71010

VGRP riolering Westerkoogstr ZV

0

414

0

0

0

414

Nee

71020

VGRP riolering Stationsweg Kwadijk ZV

100

224

81

154

236

-12

Ja

71030

VGRP Riool Doelenwoud ZV

0

116

0

0

0

116

Nee

71040

VGRP Warder relinen fase 2 ZV

0

382

0

0

0

382

Nee

73060

ZV Verbr zorgplicht buitengebied IBAs

0

160

0

0

0

160

Nee

78010

Renovatie Algemene begraafplaats Edam

0

100

19

0

19

81

Nee

80210

Verwerven en slopen Julianaweg 7-9

0

1.970

1.865

0

1.865

105

Nee

80250

Aankoop herontwikkeling Hoogstraat 4-6-8

770

770

0

791

791

-21

Ja

91000

Algemeen voorbereidingskrediet

0

250

139

41

180

70

Nee

0

0

0

0

0

0

11.101

64.510

19.029

15.581

34.610

29.900

650 Verbouwing Stadskantoor KCC
Middels de 1e wijziging 2013 is een bedrag beschikbaar gesteld van € 200.000 voor het verbouwen en inrichten van een Klantcontact centrum in het stadskantoor.
In 2017 is de verbouwing en in 2018 is deze afgerond. De uiteindelijke kosten zijn € 11.000 hoger uitgevallen en wordt veroorzaakt door het meubilair van de spreekkamers welke niet in de raming waren meegenomen.

8305 Visie het nieuwe werken Huisvesting
Middels de 1e wijziging 2017 is een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld voor huisvestingsmaatregelen in het kader van het Nieuwe Werken. In 2016 en 2017 is gestart met een pilot op de afdeling samenleving, waarna in 2018 de overige afdelingen aan de beurt zijn gekomen.
De uiteindelijk kosten hebben € 144.000,00 bedragen, waardoor het krediet met een bedrag van € 44.000 is overschreden.

20030 Europaplein
In 2017 zijn middels de 4e en 8e wijziging budgetten beschikbaar gesteld voor de herinrichting van het Europaplein tot een bedrag van € 2.062.000. De werkzaamheden zijn in 2017 aangevangen en zullen volgens planning gereed zijn in het najaar van 2019. De verwachting is dat dit dan ook het geval is.
Per 31-12-2018 bedraagt het restantkrediet € 868.000. Het is de verwachting dat de resterende werkzaamheden binnen het beschikbare budget uitgevoerd kunnen worden. Een onzekerheid hierbij is een conflict tussen de gemeente en de aannemer van het woonrijpmaken over de financiële afwikkeling van de in april 2019 opgeleverde werkzaamheden.

20820 Asfalteren Mgr C Veermanlaan
In de prioriteitenprogramma 2013 is onder 2012-5 een investeringskrediet van € 800.000 beschikbaar gesteld voor de asfaltering van de Mgr. C. Veermanlaan. Tijdens de voorbereiding bleek dit budget onvoldoende en is middels raadsvoorstel 92-2015 aanvullend krediet van € 606.333 beschikbaar gesteld. Per saldo is een krediet van € 1.406.333 op grootboeknr. 20820 beschikbaar gesteld.
Dit krediet was gebaseerd op de totaal geraamde project kosten van € 1.769.417. Een deel van deze projectkosten € 200.000, zou worden gedekt door een krediet uit de Broeckgouw (bovenwijkse voorzieningen) en een deel € 163.084 uit het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP). Zo is dit ook destijds in het raadsvoorstel gepresenteerd. Van zowel de dekking uit het GRP van € 163.084 en de dekking uit het fonds bovenwijkse voorziening van € 200.000 is destijds geen begrotingswijziging gemaakt omdat dit ook niet noodzakelijk was. De kosten ter hoogte van € 163.084 en de kosten ter hoogte van € 200.000 hadden dus niet ten laste van het krediet asfaltering Mgr. C. Veermanlaan van € 1.406.333 geboekt moeten worden.  Dit is nu in werkelijkheid wel gedaan. Hierdoor ontstaat er een tekort op dit krediet van € 363.084.
Hiervan dient een bedrag van € 163.084 aan rioleringskosten van het project overgeboekt te worden naar het GRP, waar het budget hiervoor stond geraamd. Per saldo resteert een overschrijding van € 164.000. Dit tekort had gedekt moeten worden uit het fonds bovenwijkse voorzieningen. Door de wijziging van de BBV (boekhoudvoorschriften) per 01-01-2016, is het niet meer mogelijk rechtstreekse bijdragen uit een grondexploitatie te doen voor bovenwijkse voorzieningen. Per saldo resteert een overschrijding van € 164.000, maar feitelijk zijn de projectkosten binnen het geraamde budget gebleven.

20930 Toeristisch parkeren Volendam 20931 Toiletvoorziening Parallelweg
Middels de 8e wijziging 2017 is € 826.000 beschikbaar gesteld voor het toeristisch parkeren en een toiletvoorziening op de Parallelweg. Hiervan is per 31-12-2018 € 105.000 uitgegeven. Het restantbudget van € 721.000 dient beschikbaar te blijven voor 2019.

23150 Openbare verlichtingsplan
Middels de 1e wijziging 2017 is een krediet beschikbaar gesteld van € 6.544.500 voor het uitvoeren van het
beleidsplan openbare verlichting. Tot en met 2018 is een bedrag van € 463.000 ten laste van dit plan uitgegeven. Het restantkrediet bedraagt per de ultimo 2018 € 6.081.000 en dient beschikbaar te blijven
voor de aankomende jaren om het beleidsplan verder uit te voeren.

Kostenplaats 25370 t/m 25400 Schoeiingplan 2015 t/m 2018
Uit het beschoeiingplan 2015-2020 is voor de jaarschijven 2015 t/m 2018 in totaal € 1.847.000 beschikbaar gesteld. De jaarschijf 2018 bedroeg € 208.000. In 2017 is begonnen met de uitvoering van het plan. Toen is een bedrag uitgegeven van € 522.000.
In 2018 is een deel van de opgelopen achterstand in gelopen. Er is een bedrag uitgeven van € 553.000, zodat per 31-12-2019 een bedrag resteert van € 772.000.

26390 Verkeersplan 2018-2023
In de 11e begrotingswijziging van 2018 is een bedrag van € 998.300 beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van de in het verkeersplan 2018-2023 opgenomen maatregelen. In 2018 is een bedrag van € 4.000 uitgeven, het restantbedrag van € 994.000 dient beschikbaar te blijven voor de jaren 2019-2023.

50500 Nieuwbouw Seinpaal
Middels de 8e wijziging 2015 is een voorbereidingskrediet voor de nieuwbouw sporthal de Seinpaal
beschikbaar gesteld van € 327.000.  In de 6e wijziging 2017 is een bedrag van € 5.026.000 beschikbaar gesteld voor de bouw van de sporthal en aanpassingen van zwembad de Waterdam. Tegelijkertijd is het voorbereidingskrediet afgeraamd.  In 2018 is een aanvullend krediet beschikbaar gesteld van € 180.000, zodat het totale krediet € 5.206.000 bedraagt.
In 2015 zijn de voorbereidingswerkzaamheden aangevangen die in 2017 geresulteerd hebben in een ontwerp. Met de daadwerkelijke bouw van de sporthal is in 2018 begonnen. De nieuwbouw en de inrichting is in december 2018 gereed gekomen en toen ook gelijk in gebruik genomen.  Wel dienen nog een aantal restpunten ter hand genomen worden. Per 31-12-2018 resteert nog een restantkrediet van € 352.000. In 2019 volgt de definitieve financiële afwikkeling, waarbij het de verwachting is dat het totale budget van € 5.206.000 licht overschreden wordt.

54650 RKAV Kunstgrasveld 2018
Middels de 9e begrotingswijziging 2018 is een krediet beschikbaar gesteld  van € 1.000.000 voor de vervanging van 2 kunstgrasvelden van de RKAV. Aan voorbereidingswerkzaamheden is per 31-12-2018 € 28.000 uitgegeven. Het restant van € 972.000 dient beschikbaar te blijven voor de aanbesteding en gunning in 2019.

57210 renovatie Waterdam
Via de prioriteitenlijst, voorstel 2012-7 is in de 1e begrotingswijziging 2012 een bedrag voor de renovatie van
zwembad de Waterdam geraamd van € 1.995.000. Hiermee is het eerdere krediet op 50730 Renovatie Waterdam ad € 200.000 komen te vervallen. In 2013 is tevens het 2e deel van het krediet beschikbaar gesteld. Dit gaat om een bedrag van € 1.230.000.  Het krediet kwam hiermee op € 3.225.000. In 2018 is nog een aanvullend krediet beschikbaar gesteld van € 100.000, zodat het totaal beschikbare budget € 3.325.000 bedraagt. Met de afwikkeling van dit krediet is gewacht tot de bouw van de nieuwe sporthal aan het zwembad. Dit omdat een aantal van de uit te voeren werkzaamheden in elkaar overliepen.
Tot en met 2017 is ten laste van dit krediet € 2.943.000 uitgegeven. In 2018 is een bedrag van € 216.000 uitgegeven. Het restantbudget bedraagt € 166.000 per 31-12-2018 en zal geheel benodigd zijn voor het afronden van de restpunten in 2019.

57215/57230 Vloerafwerking Waterdam
Middels de 8e wijziging 2018 zijn een aantal budgetten uit het meerjarig onderhoudsplan van de Waterdam vrijgegeven voor een bedrag van € 765.000. Hiervan was voor de vloerafwerking een bedrag van € 331.000 bestemd. Bij de uitvoering is betonrot geconstateerd en is bij de winternota een aanvullend krediet aangevraagd van € 100.000. Zodat in totaal € 431.000 beschikbaar is. De werkelijke kosten hebben tot dus ver € 615.000 bedragen zodat de beschikbare middelen overschreden zijn met € 184.000.

Kredieten GRP
In de raadsvergadering van 28 november 2013 is het VGRP (Verbreed Gemeentelijk Riolering Plan vastgesteld.
De bestaande kredieten van het reeds lopende rioleringsplan zijn stopgezet en afgeraamd en met ingang van
2014 wordt per jaar een jaarschijf geraamd.
Momenteel zijn nog restantkredieten beschikbaar uit de jaarschijven 2014 t/m 2018. In 2017 bedroegen de gezamenlijke restantkredieten van het GRP € 8.382.000. In 2018 is een bedrag van € 4.189.000 beschikbaar gesteld en een bedrag van € 378.000 afgeraamd. Uitgeven is € 2.565.000, zodat de restantkredieten van het GRP per 31-12-2018 € 9.628.000 bedragen.

ga terug