Jaarrekening 2018 Edam-Volendam

Kerngegevens

A. Sociale structuur

31-12-2018

31-12-2017

Inwoners

Totaal inwoners

36.099

35.953

0-3 jaar

1.325

1.316

4-16 jaar

5.500

5.593

17-64 jaar

21.775

21.782

65 en ouder

7.499

7.262

Aantal uitkeringsgerechtigden

Wet Werk en Bijstand (WWB)

267

286

Inkomensvoorzieningen Oudere arbeidsongeschikten Werknemers en Zelfstandigen (IOAW/IOAZ)

17

17

Waterland banen (voorheen WIW)

1

1

Re-integratietrajecten

194

150

Aantal WSW werknemers

78

88

Budgetcliënten

32

25

Cliënten Wmo

1.362

1.481

Cliënten Jeugdzorg

255

179

Aantal leerlingen (teldatum 1 oktober)

Openbaar basisonderwijs

100

126

Bijzonder basisonderwijs

2.359

2.468

Openbaar speciaal onderwijs

Bijzonder speciaal basisonderwijs

90

87

Voortgezet onderwijs

1.940

2.004

Leerlingenvervoer (per schooljaar)

Aantal beschikkingen aangepast vervoer

113

112

Aantal beschikkingen openbaar vervoer

28

28

Aantal beschikkingen eigen vervoer

12

15

B. Fysieke structuur

Oppervlakte gemeente (ha)

8.002

8.002

Waarvan binnenwater (ha)

701

701

Aantal woonruimten

15.027

14.917

Waarvan woonschepen

14

14

Lengte van wegen (m)

1.475.000

-

Openbaar groen (ha)

174

-

ga terug