Jaarrekening 2018 Edam-Volendam

Overzicht van baten en lasten

Bedragen * € 1.000

Omschrijving

Jaarrekening

Primitieve begroting

Bijgestelde begroting

Realisatie

Afwijking

2017

2018

2018

2018

2018

Programma 1 Bestuur

Lasten

-1.841

-1.652

-1.765

-1.876

-112

Baten

362

12

12

53

42

Saldo programma

-1.479

-1.641

-1.753

-1.823

-70

Programma 2 Publiek, Veiligheid en JZ

Lasten

-4.230

-4.458

-4.836

-4.836

0

Baten

760

725

815

694

-121

Saldo programma

-3.470

-3.733

-4.022

-4.143

-121

Programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling

Lasten

-13.453

-17.720

-8.585

-10.163

-1.578

Baten

17.035

15.260

6.797

10.042

3.245

Saldo programma

3.582

-2.460

-1.788

-121

1.667

Programma 4 Ruimtelijk Beheer

Lasten

-14.428

-18.256

-18.040

-14.555

3.485

Baten

9.509

13.150

12.642

9.828

-2.814

Saldo programma

-4.919

-5.106

-5.398

-4.727

671

Programma 5 Sociaal Domein/Samenleving

Lasten

-29.849

-31.487

-32.318

-31.046

1.272

Baten

7.616

7.029

7.758

7.985

227

Saldo programma

-22.234

-24.458

-24.560

-23.061

1.500

Programma 6 Financiën en Alg dekkingsm

Lasten

-2.747

-1.373

-1.241

-1.443

-202

Baten

47.079

48.169

48.293

48.928

635

Saldo programma

44.332

46.795

47.053

47.485

433

Totaal

15.813

9.397

9.531

13.611

4.080

VPB Vennootschapsbelasting

-330

-150

-150

5

155

Overhead

-10.982

-11.537

-11.239

-12.064

-825

Totaal

-11.312

-11.687

-11.389

-12.060

-670

Toevoeging reserves

-15.685

-4.931

-10.928

-10.739

189

Onttrekking reserves

11.184

6.980

14.317

13.250

-1.066

Totaal na mutaties reserves

0

-241

1.530

4.063

2.533

ga terug