Jaarrekening 2018 Edam-Volendam

Sociaal Domein/Samenleving

Algemeen

Binnen programma 5 zijn een aantal specifieke thema's vanuit het Programmaplan aan de orde. Deze hebben betrekking op Jeugd, Kunst en Cultuur, Onderwijs, Sport en Recreatie, Werk en Inkomen, Zorg en Welzijn, Overig Sociaal Maatschappelijk (waaronder Participatie). In de navolgende tekst worden deze thema's benoemd en toegelicht.

Lasten

Begroot € 32.318.130
Gerealiseerd € 31.046.040
Afwijking € 1.272.090
ga terug