Jaarrekening 2018 Edam-Volendam

Incidentele baten en lasten per programma

Incidentele baten en lasten Jaarrekening 2018:

Programma 1

 • Product 1.02      bijst. voorziening pensioen gewezen wethouders  -/-      €      98.000
 • Product 1.02      bijstelling voorziening APPA             -/-   €      52.000
 • Product 1.07      Detacheringsvergoeding personeel van derden      €    145.000
 • Product 1.07      Opleidingsvergoeding UWV            €      20.000

Programma 2   

 • Product 2.05       Referendum Wet op de inl.- en veiligheidsd.      -/-   €      56.000

Programma 3

 • Product 3.08      Extra opbrengst leges Slobbeland 5            €    101.500
 • Product 3.10      Winstneming Broeckgouw                € 1.705.000

Programma 4

 • Product 4.01      Hogere opbrengst leges en rep. verg. nutsbedrijven      €    194.000

Programma 5

 • Product 5.04       Verr. WSW loonkosten voorschotten ’15, ’16 en ’17      €    552.000
 • Product 5.14       Incidenteel meer onderhoud RKAV terrein          -/-   €      33.700
 • Product 5.14      Ontvangst achterstallige bet. VV. Kwadijk         €      15.200

Programma 6

 • Product 6.01      Hoger dividend BNG en Alliander            €       40.000
 • Product 6.05      Organisatieontwikkelingskosten            €       28.000
 • Product 6.05      Inruilwaarde tractie               €       24.500
 • Product 6.05      Clustering energiebelasting            €       10.000
 • Product 6.05      Winstafdracht verkoop woningen anti-speculatie      €       39.500

Bovenstaande conform BBV artikel 28 lid C

Artikel 28
De toelichting op de programmarekening bevat ten minste:

c. een overzicht van de incidentele baten en lasten.

Door het aangeven van de incidentele baten en lasten wordt informatie gegeven die
relevant is voor het beoordelen van de financiële positie

ga terug