Jaarrekening 2018 Edam-Volendam

Bestuur

Algemeen

Binnen programma 1 zijn een aantal specifieke zaken vanuit het Programmaplan aan de orde. Deze worden in de navolgende clusters Dienstverlening en Intergemeentelijke samenwerking nader besproken en op voortgang toegelicht. Dit programma hangt nauw samen met de paragraaf Bedrijfsvoering, waarin ook interessante informatie over de resultaten te vinden is.

Lasten

Begroot € 13.097.649
Gerealiseerd € 14.229.941
Afwijking € -1.132.292
ga terug