Jaarrekening 2018 Edam-Volendam

Gewaarborgde geldleningen

Het buiten balansstelling opgenomen bedrag aan gewaarborgde geldleningen aan natuurlijke- en rechtspersonen kan als volgt naar de aard van de geldlening gespecificeerd worden:

Bedragen * € 1.000

Achtervang, garanties en borgstellingen

Segment

Boek waarde 31-12-2017

Oorspronkelijk bedrag lening

Restant bedrag lening

Percen tage gewaar borgd

Boek waarde 31-12-2018

Borgstellingen door waarborgfondsen met achtervang gemeente

St. Waarborgfonds Eigen Woningen

131.000

0

123.000

50%

61.500

Subtotaal

131.000

0

123.000

61.500

Garanties ten behoeve van rechtspersonen

Stichting Woningbeheer DeVooruitgang NWB 10012834 GV3499

1.615

2.496

1.539

50%

769

Stichting Woningbeheer DeVooruitgang NWB 10012123 GV3267

4.456

7.079

4.226

50%

2.113

Stichting Woningbeheer DeVooruitgangNWB 10023746

3.000

3.000

3.000

50%

1.500

Stichting Woningbeheer DeVooruitgangABN AMRO NV 520886860

4.000

4.000

4.000

50%

2.000

Stichting Woningbeheer DeVooruitgangNWB 20026669

3.000

3.000

3.000

50%

1.500

Stichting Woningbeheer DeVooruitgangNWB 20026767

4.000

4.000

4.000

50%

2.000

Stichting Woningbeheer DeVooruitgangNWB 20026738

3.000

3.000

3.000

50%

1.500

Stichting Woningbeheer DeVooruitgangNWB 20026739

4.000

4.000

4.000

50%

2.000

Stichting Woningbeheer DeVooruitgangBNG Leningnummer 40.103772

2.500

2.500

2.500

50%

1.250

Stichting Woningbeheer DeVooruitgangBNG Leningnummer 40.103771

2.500

2.500

2.500

50%

1.250

Stichting Woningbeheer DeVooruitgangAegon B02333984

3.360

3.500

3.220

50%

1.610

St. Volkshsvgr. WooncompagnieBNG Leningnummer 40.85528.01

5.085

6.035

0

50%

0

St. Volkshsvgr. WooncompagnieBNG Leningnummer 40.68416.01

3.525

5.554

3.337

50%

1.668

St. Volkshsvgr. WooncompagnieBNG Leningnummer 40.86529.01

522

918

489

50%

244

St. Volkshsvgr. WooncompagnieNWB 10014028

1.279

1.491

0

50%

0

St. Volkshsvgr. WooncompagnieNWB 1W0021360RH

3.099

3.630

0

50%

0

St. Volkshsvgr. WooncompagnieNWB 10024417

0

0

0

50%

0

St. Woonzorg NederlandBNG Leningnummer 40.98275

36

409

0

50%

0

St. Woonzorg NederlandNWB 10022189

72

800

0

50%

0

St. Volkshsvgr. WooncompagnieNV Amerfoortse Levensverzekerings Maatschappij

1.243

1.440

1.225

50%

613

St. Volkshsvgr. WooncompagnieNWB 10028335

10.000

10.000

10.000

50%

5.000

St. Volkshsvgr. WooncompagnieNWB 40.111.812

0

13.000

13.000

50%

6.500

Watersportveniging 'De Zeevang'BNG Leningnummer 40.82897.01

Sport

120

254

105

100%

105

Watersportveniging 'De Zeevang'BNG Leningnummer 40.95939

18

50

15

100%

15

Watersportveniging 'De Zeevang'BNG Leningnummer 40.83329.01

142

269

128

100%

128

Tennisvereniging 'Dijkzicht'BNG Leningnummer 40.84786

828

864

792

100%

792

Tennisvereniging DijkzichtRabobank

0

0

0

50%

0

Veiligheidsregio Z-WRegionale samenwerking

23.556

0

8.793

10%

874

HVC afvalverwerkingAfvalverwerking

608.087

0

630.329

0%

1.730

St. Nationaal Restauratiefonds

0

211

101

100%

101

VV Excelsior OosthuizenRabobank

45

100

42

100%

42

VV KwadijkRabobank

9

50

5

100%

5

Subtotaal

693.097

84.150

703.345

35.310

Totaal

824.097

84.150

826.345

0

96.810

ga terug