Jaarrekening 2018 Edam-Volendam

Bedrijfsvoering

Algemeen

De paragraaf Bedrijfsvoering beschrijft de stand van zaken en beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. Het college maakt met deze beschrijving inzichtelijk dat er, doelmatig, doeltreffend en klantgericht wordt gewerkt aan de uitvoering van de programma’s.
De paragraaf Bedrijfsvoering bevat de volgende onderdelen:

  • Huisvesting
  • Personeel & Organisatie
  • ICT
  • Financiën
ga terug