Jaarrekening 2018 Edam-Volendam

Ruimtelijk Beheer

Algemeen

Binnen Programma 4 zijn een aantal specifieke zaken vanuit het Programmaplan aan de orde. Deze worden in de navolgende clusters Verkeer en vervoer, Markten, Digitale infrastructuur en Schoon en verzorgd nader besproken en op voortgang toegelicht.

Lasten

Begroot € 18.040.082
Gerealiseerd € 14.554.886
Afwijking € 3.485.196
ga terug